Posts Tagged ‘התנהגות’

התפתחות הזהות הגברית: גישות מודרניות (4) ופוסט מודרניות

ינואר 25, 2011

גבריות, התפתחות גברית, מגדר וזהות: גישות מודרניות לעומת גישות פוסט מודרניות

מאמר סקירה המשווה בין גישות מודרניות לגישות פוסט מודרניות לשאלות של גבריות, והתפתחותה. המאמר עוסק במשמעותו של המגדר הגברי. לאחר סקירת הגישות נראה כי הגישות הפוסט מודרניסטיות הרואות בהתנהגויות הנחשבות גבריות כמו ההטרוסקסואליות, נטייה למצבי סיכון, שתלטנות, ואלימות מינית ופיזית, כהתנהגויות שאינן נובעות ממאפיינים ביולוגיים או מנורמות חברתיות, אלא כהתנהגויות שהן תוצר של הניסיון לממש זהות גברית, בהקשר תרבותי מסוים המאשר התנהגויות אלה כנורמטיביות.

תיאוריות מודרניות בנות זמננו לגבי גבריות

גישות פמיניסטיות טוענות כנגד פרדיגמות העוסקות בהתפתחות "אנושית", שגישות אלו מזהות את המונח "אנושי" עם גבר לבן הטרו נורמטיבי (הטרוסקסואלי, נשוי, בעל משפחה וכד') כאב טיפוס לכל בני האדם. תיאורטיקנים פמיניסטים מתנגדים להגדרה הרחבה הזו וכמובן פועלים לחלוקתה לזהויות משנה כמו נשים, לסביות, הומוסקסואלים, קבוצות אתניות שונות, ותתי תרבות כאלה ואחרות. מצב עניינים זה נתן דחיפה לבדיקת הזהות הגברית מחדש בנבדל מהזהויות  האחרות שנבחנו.

בעקבות שינויים חברתיים אשר כוללים העצמת נשים והעדפות מתקנות לקבוצות אתניות אשר היו עד כה בשוליים (המאמר אמריקאי ומזכיר את האוכלוסייה הצבעונית), נראה שיש מצב מעברי ומשברי בקרב הגברים, המחייב שאלה מחודשת לגבי מהות הזהות הגברית. יתר על כן חוקרי גבריות מביעים דאגה לגבי נורמות מסורתיות (הכוונה לנורמות ישנות/ותיקות) המכוונות לתפקיד הגבר, נורמות השמות דגש על תחרותיות, מעמד, קשיחות, ואדישות רגשית. תיאורטיקנית מזהים "בעיות גבריות" כמו תוקפנות, אלימות, הומופוביה, שנאת נשים, אבהות מרוחקת, התנהגויות מסוכנות והזנחה בריאותית, כנובעות ממערכת הנורמות החברתיות. אלו תוצרים שליליים של תהליכי החברות של הבנים לקראת גבריות. אלו הנורמות החברתיות המציבות גברים במצב של סכנה לעצמם וסיכון לאחרים בסביבתם.

שלוש תיאוריות מובילות תחת ההגדרה "תיאוריות פסיכולוגיות חדשות בנוגע לגבריות": 1. תיאורית לחץ התפקיד המגדרי, 2. תיאוריות מנקודת ההשקפה הפסיכואנליטית של יחסי אובייקט, 3. הגישה ההתייחסותית להתפתחות גברית. הכותבת מבקרת את שלושת התיאוריות הללו יחדיו. לטענתה שלושתן יוצאות מנקודת מוצא משותפת בינארית של ההבדל הביולוגי הגופני: "גבר" לעומת "אישה". ובהמשך ובאותה המגמה מתארות התפתחות של הזהות הגברית האירופאית ההטרוסקסואלית,  ומתעלמות משונויות תרבותיות, אתניות, גזעיות, מיניות או כלכליות.

 

 

 

Phillips, A. D., (2006). Masculinity, male development, gender, and identity: Modern and post modern meanings. Issues in mental health nursing, 27:403-423

"תהיה גבר" – גברים באבל

נובמבר 18, 2010

מחקר  המדבר על הדרה של גברים באבל. גברים נדחקים לשוליים ואינם זוכים להכרה כאשר הם באבל. האבל הגבריח שונה במאפייניו החיצוניים מדרך ההתמודדות הנשית וכך ביטויים גבריים של אבל מקבלים פירוש אחר אשר מוביל לצמצום התמיכה החיצונית. למרות שגם במצבים שבהם האובדן הוא ברור – היחס לגברים יהיה מצמצם ומבטל. גברים המתמודדים עם אובדן – כל אובדן – אינם מקבלים את הזכעויות של המתמודדות המקבילות וביניהם ההכרה באובדן הכרה בסבל, הכרה בפציעה הנפשית בעקבות האובדן, הכרה במצב נפשי זמני של שבירות, חולשה. ניתן להשליך את האמור הן למצבים של אובדן חיים של יקיר כמו בן זוג או צאצא והן לאובדנים חמורים אחרים כמו משבר כלכלי ורצף אובדנים אשר באים בעקבות גירושין: אובדן זוגיות, אובדן ההורות, אובדן מערכות של חברים ומשפחת בת הזוג, אובדן מצב כלכלי ועוד.

תפיסת האבל והאובדן המערבי בא לידי ביטוי בתרבות בסרטים ובספרות כולל דמעות, מעצב גלוי, האטה בקצב התנועה והחשיבה, שתיקה המלווה באנחות. התנהגות זאת מאפיינת יותר אבל נשי וכוללת פחות ביטויים של  תכונות אבל גבריות כמו כעס, רגזנות וחוסר סבלנות. למרות שרגשות אלה נחווים על ידי שני המינים.

גבר אשר יבטא באופן חיצוני זעם, רוגז, חוסר מנוחה, ועלייה בפעלתנות, עלול להתפס על ידי הסביבה וגם על ידי אנשי מקצוע – כ"לא מתאבל". בתחום הגרושין תגובה כזאת של אנשי (לרוב נשות) מקצוע ברווחה, פקידות סעד, מטפלים זוגיים ומגשרים הינה רווחת מידי.Zinner S. Ellen, (2000). Being a man about it: The marginalization of men in grief.  Illness, crisis & loss. 8, 2, april 2000. 181-188