Posts Tagged ‘אבל’

אבל גברי בעקבות גרושין

דצמבר 1, 2010

דר באום טוענת כי גברים חווים אובדן במצבי גירושין לא פחות מנשים, אלא שקיימים הבדלים באופן הביטוי החיצוני לסבל הגברי. את אופני הביטוי של האבל הגברי,  עובדים סוציאליים ומטפלים רבים אחרים כמו מטפלים משפחתיים, יועצים ומגשרים נוטים שלא לראות. 

גברים לפי באום, נבדלים מנשים  בתהליכי האבל בשלוש סוגיות, התואמות לשלוש שאלות: 1. מתי הם מתאבלים? 2.איך הם מתאבלים? 3. על מה הם מתאבלים?

עיתוי האבל על משבר הגרושין אצל גברים

בשלב הראשוני גברים מראים יותר איפוק, יותר שליטה עצמית, רוב הביטויים הרגשיים בשלב זה מתועלים לכעס. רגשות פחות מוחצנים כמו צער, עצב ומצוקה יבואו בשלב שני ויתעצמו לאורך שנתיים לאחר המשבר.באום מצטטת מאמרים הטוענים כי נשים חוות סמפטומים של לחץ טרם ההחלטה הסופית להתגרש ואילו גברים חווים סמפטומים דומים יותר לאחר הגירושין בפועל.

ביטויי האבל הגבריים

גברים מביעים את יגונם בדרכים פחות מוחצנות ויותר עקיפות. גברים נוטים לחוות רגשות אשם ברמה גבוהה יותר ביחס לנשים. גברים נוטים לפתח סממנים גופניים כמו כאב, אובדן תאבון, תשישות ועלייה בלחץ דם, וכמו כן נוטים לפתרונות של נטילת חומרים פסיכואפקטיביים (אלכוהול, סמים)

נושאי האבל

גברים מתאבלים פחות על אובדן הקשר עם בנות זוגם. האבל הגברי ממוקד באובדן הילדים. נושאים נוספים לאבל הגברי בעקבות גירושין הם אובדן המרחב הבייתי, ושגרת חיי המשפחה טרם המשבר.

גברים חווים לחץ נוסף בעקבות ההרעה במצבם הכלכלי לאחר הפרידה. המדובר בלחץ נפשי המביא למצבי מצוקה, חרדה ודכאון.

המאמר המקורי של דר נחמי באום: חברה ורווחה, 2006 כ"ו, 2

 המגדר הנאלם

"תהיה גבר" – גברים באבל

נובמבר 18, 2010

מחקר  המדבר על הדרה של גברים באבל. גברים נדחקים לשוליים ואינם זוכים להכרה כאשר הם באבל. האבל הגבריח שונה במאפייניו החיצוניים מדרך ההתמודדות הנשית וכך ביטויים גבריים של אבל מקבלים פירוש אחר אשר מוביל לצמצום התמיכה החיצונית. למרות שגם במצבים שבהם האובדן הוא ברור – היחס לגברים יהיה מצמצם ומבטל. גברים המתמודדים עם אובדן – כל אובדן – אינם מקבלים את הזכעויות של המתמודדות המקבילות וביניהם ההכרה באובדן הכרה בסבל, הכרה בפציעה הנפשית בעקבות האובדן, הכרה במצב נפשי זמני של שבירות, חולשה. ניתן להשליך את האמור הן למצבים של אובדן חיים של יקיר כמו בן זוג או צאצא והן לאובדנים חמורים אחרים כמו משבר כלכלי ורצף אובדנים אשר באים בעקבות גירושין: אובדן זוגיות, אובדן ההורות, אובדן מערכות של חברים ומשפחת בת הזוג, אובדן מצב כלכלי ועוד.

תפיסת האבל והאובדן המערבי בא לידי ביטוי בתרבות בסרטים ובספרות כולל דמעות, מעצב גלוי, האטה בקצב התנועה והחשיבה, שתיקה המלווה באנחות. התנהגות זאת מאפיינת יותר אבל נשי וכוללת פחות ביטויים של  תכונות אבל גבריות כמו כעס, רגזנות וחוסר סבלנות. למרות שרגשות אלה נחווים על ידי שני המינים.

גבר אשר יבטא באופן חיצוני זעם, רוגז, חוסר מנוחה, ועלייה בפעלתנות, עלול להתפס על ידי הסביבה וגם על ידי אנשי מקצוע – כ"לא מתאבל". בתחום הגרושין תגובה כזאת של אנשי (לרוב נשות) מקצוע ברווחה, פקידות סעד, מטפלים זוגיים ומגשרים הינה רווחת מידי.Zinner S. Ellen, (2000). Being a man about it: The marginalization of men in grief.  Illness, crisis & loss. 8, 2, april 2000. 181-188