Archive for the ‘האודיסיאה של הגבר – דוקטוראט’ Category

יומן הדוקטוראט

ספטמבר 21, 2011

הצעת הדוקטוראט התקבלה ואני בפנים. פתאום אני מבין את עקרון הדיוק והצמצום הנדרש ממני. אני חושש שהמחקר יהפוך ל'עבודה' ויהיה רחוק ממני. המנחה שלי דוחפת לדיוק וצמצום. אני מתכוון להשתמש בבלוג לכל מיני רעיונות ביתא. חומרים לא מעובדים. עננה של חשיבה שבתוכה יזרע ויצמח הדוקטוראט מבלי לאבד את הניחוח שלי.

חנה השכנה מאוהבת בתיזה המרכזית. הכוח התרבותי מדיר את רגלי הגברים מהבית. הגבר, בעקבות חניכתו לגברות יוצא למסע אודיסיאה אשר ממנו כמעט ואין לחזור לבית. גברים לכן הם חסרי בית באופיים.גבריות משמעה הדרה מהמרכז ויציאה למסע תוך ערגה וגעגוע לאשר אבד. אובדן.

עכשיו אומרת המנחה (צריך לבקש את אישורה לכתיבת הבלוג?) מתחילים בפרק העוסק בגבריות והקשר שבין הגברים למונח בית. איזה כיף להתחיל מלב העניין…

המאמר הראשון שהחלטתי לקרוא הוא של Addis על גבריות ודיכאון. מתוך הצדעה למי שלוקח קדימה את הגבריות כקורבנות תרבותית.

חנה השכנה מצידה שולחת אותי לאלף מקורות. בצדק היא אומרת שצריך לקרוא את פרויד על משה והמונותואיזם. וגם תומס קון. טוב. מתחילים. קשה להרשם לקורסים באוניברסיטה כי אנחנו אחרונים בתור.